Træningstider:

Gymnastik:  mandage  10-11
         onsdage  10-11
Afspænding: mandage  11-12
Badminton:  onsdage  11-12
         fredage  10-12
Volleyball:  onsdage  11-12

Priser pr. sæson:
1-2 timer pr. uge: 340,-
3 timer pr. uge:  460,-
4 timer pr. uge:  580,-
Bankkonto: Sparekassen Danmark,
konto nr.  9070 0000622575


Sæsonen er slut, men vi glæder os til at starte op igen den
4. september sammen med såvel "gamle" som nye medlemmer.
Umiddelbart efter opstart er der betaling af kontingent samt tilmelding til vores jubilæumsfest den 22. september i Tivoli Friheden.