Træningstider:

Gymnastik:  mandage  10-11
         onsdage  10-11
Afspænding: mandage  11-12
Badminton:  onsdage  11-12
         fredage  10-12
Volleyball:  onsdage  11-12

Priser pr. sæson:
1-2 timer pr. uge: 400,-
3 timer pr. uge:  550,-
4 timer pr. uge:  700,-
Bankkonto: Sparekassen Danmark,
konto nr.  9070 0000622575


Nu er det snart slut med forårssæsonen, men vi starter op igen mandag d. 2. september.
Vi hygger os aktivt med såvel gymnastik, afslapning, volleyball og badminton, og der er altid plads til nye medlemmer, så bare mød op og tag eventuelt en prøvetime før du beslutter dig endeligt.